KİLİS İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KİLİS İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KİLİS Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme süre-cinin ikinci etabı kapsamında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00 ’ten itibaren uygulanmak üzere;

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00­-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olmasına, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmelerininzorunla olmasına, ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu”nun da denetimlerde ibraz edilebilmesine,

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00–17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, kişilerin zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli kişiler hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine,
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olmasına,kişilerin ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli kişiler hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine,
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,
Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmasına,
Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan kişilerin 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Merkezi/Kaymakamlıklar tarafından alınmasına,
Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişilerinPazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00–14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine; Pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmalarına,
1.7- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri kişiler ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamamalarına,bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrencilerin istisna tutulmasına,

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmasına, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesine,

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

a)Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kişilerin uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni almasının istenmemesine, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmelerinin yeterli olmasına, bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketliliklerinin, kalkış—varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
b)Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veyakuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilmesine,
c)Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvuruların (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesinin oluşturulmasına,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak kişilerden herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulamanın seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılmasına,
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kişilerin özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamalarının esas olmasına,
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda kişilerin, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilmelerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

2.3-Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
a)Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
b)Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
c)Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
d)ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,
e)Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
f)Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
g)Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu halinin bulunduğunun kabul edilmesine,

3.İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

3.1- Yeme-içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
a)Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
b)Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla;
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00–21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00–24.00 saatleri arasında sadece paket servisşeklinde faaliyet gösterebilmelerine,
3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
– Sinema salonları,
– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
– Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
– Lunaparklar ve tematik parkları faaliyet alanında bulunan işyerlerinin;
a)Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
b)Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt—okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
c)Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00–21.00 saatleri arasındafaaliyet gösterebilmelerine,
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilmesine,
3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM’lerin;
a)Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00–21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasına,
3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,
3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla Pazar yerlerinin (Pazar günleri hariç) 07.00–20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
3.7- Online market ve yemek sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07.00–24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilmelerine,

4.EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Hali hazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokullarının kademeli normalleşmenin ikinci etabında da faaliyetlerine devam etmesine, diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu /duyurulacağı şekilde uygulamanın sürdürülmesine,

5. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00–16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilmesine,

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.