MİLYONLARCA YUVAYI YIKAN 6284’Ü KALDIRIN

MİLYONLARCA YUVAYI YIKAN 6284’Ü KALDIRIN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ‘Buradan tüm yetkililere, hükümete çağrıda bulunuyorum; haksız, hukuksuz, ayrıştı rıcı, kutuplaştırıcı ve acı masızca yuva yıkan bir garabet halindeki 6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir. Dış güçlerin bu sinsi oyunlarına alet olmayın, milyonlarca yuvanın yıkılmasının günahına da lütfen ortak olmayın.” dedi.
Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, Partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iptal edilen İstanbul Sözleşme si’nden kalan ve çok sayıda yuvanın yıkılmasına sebep olan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nu eleştirdi ve acilen kaldırılması çağrısında bulundu.
Türk ve İslam dünyasının tarih boyunca kadına büyük önem verdiğini hatırlatan Genel Başkanımız, bizim de bu inançla kadına şiddetin karşısında olduğumuzu, kadına şiddetin ve yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için kültürümüze, örf ve adetlerimize dayalı yerli ve milli kanunlarımızın yapılmasının yeterli olacağını vurguladı.
‘Toplumun temel yapıtaşı, sigortası olan aile yıkılırsa toplum da yıkılır’
Genel Başkan Erbakan, şu ifadeleri kullandı: “Bugün dünyada maddi gücü eline geçirmiş olan Siyonistler; Kendilerinden başka yaratılmış olan insanları, insan olarak kabul etmedikleri gibi ‘Bizim dışımızdaki tüm insanlık bize köle olarak yaratıldı, tümü bize hizmet etmelidir.’ diyorlar. Ekonomik krizler, açlık, yoksulluk ve kaoslar yaratarak tüm dünyayı ve tüm insanlığı manipüle ediyorlar, birbirine düşürüyorlar, güçsüzleştiriyorlar. İnsanlığı sömürüyorlar, bölüp parçalayıp yutuyor lar, yönetiyorlar. Bu aynı güçler en son noktada, toplumları bir arada tutan en önemli unsurun aile olduğunu bildikleri için bu toplumun temel yapıtaşı, sigorta sı, sağlıklı nesillerin yetişmesi için olmaz sa olmaz olan aile mü essesini ortadan kal dırmak, yıkıma uğrat mak noktasında plan lar geliştiriyorlar. Bu noktada da tabi karı-kocanın birbirine düşü rülmesi, yuvaların yıkıl ması, evliliğin, aile mü essesinin hiç olmama sı, olsa bile boşanılma sı, parçalanması nok tasında çalışmalarını ciddi bir şekilde sürdü rüyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki toplumun temel yapıt aşı, sigorta sı olan aile yıkıldığı zaman toplum da çok ciddi bir yıkıma uğraya caktır. Sağlıklı, birbirine kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içerisinde bir toplum olmadığı zaman o ülkenin, o devletin ele geçiril mesi, yumuşak lokma haline getirilmesi, yönetilmesi, köle haline getirilmesi çok daha kolay olacak.”
10 milyon insan 6284’ten dolayı mağdur oldu
HABERİN DEVAMI 3`TE

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.